Als mens

Voor jou leesbare tekst betekent ook: je afvragen wat deze tekst voor jou betekent. Steun halen uit het geschrevene kan door je te laten verwonderen, je al dan niet laten ontregelen, proberen te zien zonder oordeel. Dat is het tegengestelde van: ik heb een probleem en zoek daarbij een verhaal dat mij goed uitkomt. Dan leer je niks, dan zoek je bevestiging in je dwaling.

‘Stichting P. werkt middels dit project aan ontwikkeling van empowerment zodat klanten en medewerkers vanuit zichzelf in hun kracht komen te staan.’
Bevalt deze moderne taal je? Klik op de button en ontdek nog vele varianten.

om in je moment te staan.

‘Voortschrijdend inzicht deed ons besluiten over onze eigen schaduw heen te springen en proactief luidden wij de noodklok over het hand over hand toenemen van taalclichés’.

‘Leefbaar, veilig, wakker, schoon, helder, al deze bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt, liefst in combinatie met buurt, plaats of gemeente, om te suggereren dat het tegenovergestelde het geval is en dat de betreffende partij, krant of beweging je wel even ‘wakker’ gaat schudden. De Stichting Eerlijk Taalgebruik kan u helpen!’

‘Op dit moment zijn vooral demonische entiteiten heel actief en geesten van overleden mensen zijn op dit moment niet eens de grootste plaag die men kan treffen als auralifter.’ lees verder op eigen risico

Als mens denk ik veel na, als olifant bevind ik me vaak in de porseleinkast. Als je in je kracht staat, hoeveel centimeter scheelt dat dan?