Weesbeeld.nl

Weesbeeld.nl is een nieuw initiatief om verloren, verweesde, verloederde beelden in Rotterdam een nieuw bestaan te geven. Weesbeeld.nl wil dit verhaal zo compleet mogelijk vertellen en zoekt daarom oude en nieuwe beeldverhalen. Neem een kijkje op de site.

Na al deze woorden, wordt het ook tijd voor daden. Beeld je eens in dat jij zorgt voor een beeld. Want dat kan. En wat nog leuker is: door op te komen voor een beeld, heb je ook invloed op je eigen leefomgeving of buurt. Mocht het dan zover komen dat een robot jouw reguliere baan gaat overnemen, dan heb jij alvast een alternatief!

Op deze pagina kun je je vast inlezen: interviews, opinies, verhalen, overwegend geschreven woord, maar ook bewegende beelden gaat Weesbeeld.nl niet uit de weg. 

Meer weten? Mail: redactie@weesbeeld.nl

weesbeeld.nl

‘Het kapitaal beschikt over de arbeid, samengegaarde dode dingen hebben een hogere waarde dan het arbeidsvermogen van levende mensen’ Erich Fromm (1900 - 1980)